BEZPŁATNA WYCENA

Imię i nazwisko/Nazwa firmy (wymagane)

Adres email (wymagane)

Forma prowadzonej działalności

Rodzaj prowadzonej księgowości

Ilość dokumentów przychodowych i kosztowych w miesiącu

Podatnik VAT
taknie

Ilość pracowników

Inne informacje

Dane podane w formularzu posłużą tylko i wyłącznie do celów kontaktu w sprawie Oferty na usługi księgowo – kadrowe TaxMasters. Oświadczamy, iż nie będziemy udostępniać tych danych żadnemu innemu podmiotowi oraz nie będziemy wykorzystywać tych danych do działań marketingowych niezwiązanych z Ofertą.