Wynagrodzenie za nasze usługi jest ustalane w formie stałego miesięcznego ryczałtu, w cenie którego zawarta jest pełna obsługa księgowa, sprawozdawcza i podatkowa. Wycena usług księgowych zależy również od stopnia skomplikowania rozliczeń, wielkości obrotów firmy, charakteru prowadzonej działalności i innych czynników, dlatego też ostateczne stawki ustalane są z klientami indywidualnie w drodze negocjacji.

Podane ceny dotyczą podstawowej usługi księgowej do 15 dokumentów oraz rozliczenie właściciela firmy (ZUS i US) – za miesiąc.

 

 • Księgi
 • od 400 zł
  za miesiąc
 • KPiR
 • od 200 zł
  za miesiąc
 • Ryczałt
 • od 125 zł
  za miesiąc
 • Właściciel
 • 0 zł
  za miesiąc
 • Pracownik
 • od 40 zł
  za miesiąc

 

KSIĘGI HANDLOWE


 • do 10 zapisów księgowych – 400 zł
 • od 11 do 50 zapisów księgowych – 500 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 700 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (faktur VAT, przelewów bankowych, operacji kasowych, PK), co w praktyce przekłada się na ilość zapisów księgowych. W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także raporty kasowe (dowody KP i KW) oraz wyciągi bankowe (operacje na nich zapisane) – nie tylko faktury VAT. Cena zawiera sporządzenie sprawozdania finansowego i zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

KSIĄŻKA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW


 • do 15 zapisów księgowych – 200 zł
 • od 16 do 50 zapisów księgowych – 300 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 400 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.

RYCZAŁT


 • do 15 zapisów księgowych – 125 zł
 • od 16 do 50 zapisów księgowych – 200 zł
 • od 51 do 100 zapisów księgowych – 250 zł
 • powyżej 100 zapisów księgowych – indywidualnie.

Cena zależy przede wszystkim od ilości dokumentów do zaksięgowania miesięcznie (najczęściej faktur VAT). W cenie zawarte jest rozliczenie podatku VAT, rozliczenie ZUS przedsiębiorcy oraz sporządzenie zeznania podatkowego za dany rok.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA I ZUS


 • umowy o pracę – 40 zł/os. miesięcznie
 • umowy cywilnoprawne z ZUS – 30 zł/os. miesięcznie
 • umowy cywilnoprawne bez ZUS – 25 zł/os. miesięcznie

USŁUGI DODATKOWE


 • monitoring należności i zobowiązań na podstawie dostarczonych wyciągów bankowych oraz raportów kasowych: 50 zł miesięcznie
 • korekta rozliczenia po zamknięciu miesiąca zawiniona przez zleceniodawcę: 50 zł za miesiąc